horizontal menu css by Css3Menu.com

 

Projekto ir internetinio leidinio

INTERAKTYVUS RYTŲ PRŪSIJOS ŽEMĖLAPIS V
2021 m., ISBN 978-609-411-298-0
doi.org/10.35321/irpz
   

autoriai:

prof. dr. HP. Grasilda Blažienė, https://orcid.org/0000-0002-5362-1952 
(
© Lietuvių kalbos institutas)
projekto koordinatorė, 348 vietovių ir įvykių aprašai bei kiti tekstai, vietovardžių atitikmenų nustatymas, etimologijos, įvado dalis

prof. habil. dr.  Jolanta Gelumbeckaitė, https://orcid.org/0000-0002-6994-4312
(© Institut für Empirische Sprachwissenschaft, Goethe-Universität Frankfurt am Main)
projekto idėja, 10 žmonių gyvenimo aprašymai, įvado vertimas į vokiečių kalbą

Dalia Sviderskienė, https://orcid.org/0000-0003-3898-0000 
(
© Lietuvių kalbos institutas)
 tekstų korektūra

asoc. prof. dr. Edmundas Trumpa, https://orcid.org/0000-0001-7965-1516
(© Latvijas Universitāte, Latvistikas un Baltistikas nodaļas Lituānistikas centrs) –  
žemėlapio piešimas ir programavimas, koordinačių nustatymas, svetainės kūrimas, įvado dalis

 © Cituojant šios svetainės straipsnius, naudojantis žemėlapiais, jų dalimis ar sluoksniais (.kml/ .kmz laikmenomis), nuoroda į šią svetainę ir jos autorius yra būtina.

 Projektą remia:

Kas naujo IRPŽ V (2021)


Grasilda Blažienė:

             Skyriuje Vietos 28 nauji ir atnaujinti vietų aprašai sudaro 164 tūkst. sp. ženklų arba 4,1 aut. lanko teksto:

           - pridėtas 21 naujas gyvenamosios vietos aprašas (Ašlaukiai, Didieji Ašlaukiai, Mažieji Ašlaukiai, Auka/ Aukai, Aukštuolyčiai, Aukštupėnai, Aveidai, Aveikiai, Bakeliai, Balytė, Banava (malūnas), Lenkų Banava/ Vokiečių Banava, Prūsų Banava, Baršininkai, Prūsų Batava, Vokiečių Batava, Bekarčiai (Dubkarčiai), Benkaimis, Bėlaukiai, Bigyčiai, Biskupninkai), šaltinių ir literatūros sąrašai;  

               - iš esmės visiškai atnaujintas 4 anksčiau aprašytų gyvenamųjų vietų (Aukštagiriai, Baidryčiai, Beržininkai, Bladija) tekstas, nauji šaltinių ir literatūros sąrašai;

               - pirmą kartą žemėlapyje aprašyti 3 geografiniai objektai: 2 upėvardžiai (Girmavos malūno upelis, Cygenbergo malūno upelis) ir 1 kalva (Kausteris), šaltinių ir literatūros sąrašai.

              Skyriuje Šaltiniai pridėtas IRPŽ V literatūros ir šaltinių sąrašas, 9300 sp. ženklų arba 0,23 sp. lanko teksto.

 Jolanta Gelumbeckaitė:

           Skyriuje Asmenybės pridėta 41300 sp. ženklų arba 1 aut. lankas teksto:

               - sukurtos 6 žmonių – Mikalojaus Blotno Vyresniojo, Zacharijo Blotno Vyresnio, Martyno Mažvydo, Ulricho Merkurecijaus, Simono Vaišnoro Vyresniojo ir Baltramiejaus Vilento – biografijos, šaltinių ir literatūros sąrašai;

               - atnaujinti 2  asmenybėms – Jonui Bretkūnui ir Patroklui Velveriui – skirti aprašai, šaltinių ir literatūros sąrašai.

Edmundas Trumpa:

             Skyriaus Vietos  žemėlapyje sukurta 451 gyvenamoji vieta ir geografinis objektas:

             -  427 vietovardžiai su tiksliomis bažnyčių ar jų griuvėsių koordinatėmis įtraukti į naują neaprašytų bažnytkaimių ir parapijų centrų sluoksnį.  

        - 24 Grasildos Blažienės naujai aprašytoms vietoms nustatytos koordinatės, joms iliustruoti surastas Karte des Deutschen Reichs, 1:100 000 (1888, 1889, 1893, 1902, 1904): Königlich Preußische Landesaufnahme žemėlapio fragmentas, pagal galimybes pridėta Google Maps Street View gatvės vaizdo (bent 1 km atstumu) nuoroda.

             Skyriuje Asmenybės Jolantos Gelumbeckaitės 6 žmonių gyvenimo aprašams sukurti žemėlapiai su gyvenamųjų vietų trajektorijomis.

             Atnaujintas žemėlapių ir svetainės dizainas: nupiešti nauji vietų simboliai; nežymiai pakeistas svetainės spalvinis apipavidalinimas, ištaisytos kai kurios klaidos.


Ankstesni IRPŽ IV (2018) papildymai


 Grasilda Blažienė:

              - pridėti 27 nauji vietų apibibūdinimai (Labagynas, Labalaukis (Labguvos aps.), Labalaukis (Prūsų Ylavos aps.), Lablaukis (Girdavos aps.), Laidkaimis (Prūsų Ylavos aps.), Didysis ir Mažasis Laidkaimis (Fišhauzeno aps.), Didieji ir Mažieji Laidžiai (Karaliaučiaus aps.), Senieji ir Naujieji Laidžiai (Šventapilės aps.), Laigainiai (Fišhauzeno aps.), Laigainiai (Labguvos aps.), Laisūnai, Lampašiai, Langeiniai, Lankainis/Lankainiai, Lankė, Lapšynai/Lapsynai/ Lopsynai, Lateiniai/ Letėnai, Legyčiai, Liepa, Leipiai, Lenkininkai/Lankininkai, Likutijeiniai, Linkėnai /Linkainiai, Liškava, Lygsėdžiai, Luksneiniai, Lūšiai/Luisiai), taip pat iš esmės visiškai atnaujintas 3 anksčiau aprašytų vietų (Lasenikai, Laukė, Laukyčiai) tekstas – iš viso 127 tūkst. ženklų arba 3,2 aut. lankų teksto);

Edmundas Trumpa:

               - pakeistas vietų žemėlapio apipavidalinimas – nauja apskričių spalvų schema, nauji gyvenviečių simboliai; pažymėta 15 neaparašytų apskričių centrų. Kiekvienai iš 27 naujai aprašytų vietų iliustruoti surastas Karte des Deutschen Reichs, 1:100 000 (1888, 1889, 1893, 1902, 1904): Königlich Preußische Landesaufnahme žemėlapio fragmentas, pagal galimybes pridėta Google Maps Street View gatvės vaizdo (bent 1 km atstumu) nuoroda. Pakeistas svetainės apipavidalinimas, ištaisytos kai kurios klaidos.


Ankstesni IRPŽ III (2016) papildymai


Grasilda Blažienė:

               - pridėti 50 vietų apibibūdinimai (Aleiniai, Alekskiemis, Aukštutiniai ir Žemutiniai Alkainiai, Alkainiai, Alknikiai, Apušvangis, Aukštagiriai, Avininkai, Bardava, Beržininkai, Bildava, Bildviečiai, Dinglaukiai, Drugėnai, Dumnava, Durbiai, Eitynai, Eitkūnai, Galdava, Gamzava, Gastos, Didysis ir Mažasis Gaudiškiemis, Gerviškėnai, Gudvaliai ir Naujieji Gudvaliai, Gunteiniai, Jaujėnai, Jakūnlaukiai, Karnytai, Klykiai, Kaukėnai, Kaverninkai, Klaukiniai, Klausyčiai, Kluošėnai, du Kobuilbūdžių kaimai, Kragava, Kropynos, Kukėnai, Kūlikiemis, Kumgarbiai, du Kupijeičių kaimai, Laugaliai, Laukė, Laukinikiai, Laukyčiai, Didieji Lenkininkai, Mažieji Lenkininkai, Auseiniai, iš viso 136 tūkst. ženklų arba 3,4 aut. lankų teksto); 

Jolanta Gelumbeckaitė:

         - dviem – Jono Bretkūno ir Patroklo Velverio – biografjomis papildytas skyrelis Rytų Prūsijos asmenybės. Šio skyrelio tekstai inkorporuoti į atnaujinus Google žemėlapius; Cecilio Mortimerio Dacho verstas įvadas.

Edmundas Trumpa:

                - perpiešti vietų ir asmenybių žemėlapiai – vietoj Flash technologiją naudojančių iMapBuilder žemėlapių programomis Google Earth Pro bei Google My Maps sukurtos su GPS susietos tikslios gyvenviečių taškų, jūros linijos, apygardų ir apskričių matricos, naudojančios HTML5 technologiją, nuo šiol atidaromos ir mobiliaisiais įrenginiais; atnaujinti ankstesnėse versijose nustoję veikti Karte des Deutschen Reichs, 1:100 000 (1888, 1889, 1893, 1902, 1904): Königlich Preußische Landesaufnahme žemėlapių fragmentai; Google Maps Street View (gatvės vaizdai) pridėti prie visų įmanomų vietų, kurios fotografuotos bent 1 km atstumu; sukurta nauja – supaprastinta – svetainės struktūra, nauji naršymo mygtukai.

 

Ankstesni IRPŽ II (2014) papildymai


                - pirmajame IRPŽ leidime virš 160 Grasildos Blažienės aprašytų vietų sąrašas IRPŽ II papildytas dar 42 vietų apbibūdinimais. Dvi autorės pridėjusios virš 130 tūkst. ženklų arba 3,3 aut. lankų teksto. Grasildos Blažienės aprašytos šios Rytų Prūsijos vietos: Kaldeiniai, Kurviai, Karijeičiai, Kirsapė, Kratlava, Kudynai, Lauta, Lengnytai, Mikynai, Palabyčiai, Papélkiai, Parteiniai, Paserýčiai, Patuliai, Pilioniai, Pradavà, Rantavà, Regainiai, Ringelis, Serapė, Smedýčiai, Šlakalaukiai, Trausdýčiai, Trempaĩ, Trimpavà, Trintýčiai, Trintkaimis, Ūbininkai, Vilkėnai, Viskiautaĩ, Visrotas, Vykava. Veronikos Adamonytės aprašytos devynios gyvenvietės: Áislavyčiai, Bendìklaukiai, D. ir M. Drabnavà, Dulokaimis, Gaváičiai, Gaiteiniai, Graibavà, Gudenytė, Kadagynai;

                 -  naujai atvertas skyrelis Rytų Prūsijos asmenybės, kuriame aprašoma (aut. Jolanta Gelumbeckaitė) ir žemėlapyje atspindima dviejų XVI–XVII a. raštijos darbuotojų (Jono Bylaukio ir Mykolo Sapūno) gyvenimas ir veikla;

             - prie vietų aprašų kai kur pridėta nuorodų į Google Maps Street View žemėlapius, leidžiančius pasižvalgyti po aprašomas vietas  pagerintas meniu mygtukas Vietos, dabar padėsiantis greičiau pasiekti giliau paslėptus svetainės puslapius; imamas taisyti senajame IRPŽ dėl techninių priežasčių nustojęs veikti topografinių žemėlapių palyginimo įrankis (Flash žemėlapiai palaipsniui keičiami visų sistemų matomais animuotais GIF paveikslėliais) (Edmundas Trumpa).
.