horizontal menu css by Css3Menu.com

 

Projekto ir internetinio leidinio

INTERAKTYVUS RYTŲ PRŪSIJOS ŽEMĖLAPIS IV
2018 m., ISBN 978-609-411-216-4    

autoriai:

prof. dr. HP. Grasilda Blažienė (© Lietuvių kalbos institutas)
projekto koordinatorė, 279 vietovių ir įvykių aprašai bei kiti tekstai, vietovardžių atitikmenų nustatymas, etimologijos, įvado dalis

Veronika Adamonytė (© Lietuvių kalbos institutas)
9 vietovių aprašai, vietovardžių atitikmenų nustatymas, etimologijos, tekstų korektūra

prof. habil. dr.  Jolanta Gelumbeckaitė (© Institut für Empirische Sprachwissenschaft, Goethe-Universität Frankfurt am Main)
projekto idėja, 4 žmonių gyvenimo aprašymai, įvado vertimas į vokiečių kalbą

doc. dr. Edmundas Trumpa (© Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes
Latvistikas un Baltistikas nodaļas Lituānistikas centrs)
–  
žemėlapio piešimas ir programavimas, koordinačių nustatymas, svetainės kūrimas, įvado dalis

 © Cituojant šios svetainės straipsnius, naudojantis žemėlapiais, jų dalimis ar sluoksniais (.kml/ .kmz laikmenomis), nuoroda į šią svetainę ir jos autorius yra būtina.

 Projektą remia:

Kas naujo IRPŽ IV (2018):

                Grasilda Blažienė:

              - pridėti 27 nauji vietų apibibūdinimai (Labagynas, Labalaukis (Labguvos aps.), Labalaukis (Prūsų Ylavos aps.), Lablaukis (Girdavos aps.), Laidkaimis (Prūsų Ylavos aps.), Didysis ir Mažasis Laidkaimis (Fišhauzeno aps.), Didieji ir Mažieji Laidžiai (Karaliaučiaus aps.), Senieji ir Naujieji Laidžiai (Šventapilės aps.), Laigainiai (Fišhauzeno aps.), Laigainiai (Labguvos aps.), Laisūnai, Lampašiai, Langeiniai, Lankainis/Lankainiai, Lankė, Lapšynai/Lapsynai/ Lopsynai, Lateiniai/ Letėnai, Legyčiai, Liepa, Leipiai, Lenkininkai/Lankininkai, Likutijeiniai, Linkėnai /Linkainiai, Liškava, Lygsėdžiai, Luksneiniai, Lūšiai/Luisiai), taip pat iš esmės visiškai atnaujintas 3 anksčiau aprašytų vietų (Lasenikai, Laukė, Laukyčiai) tekstas iš viso 127 tūkst. ženklų arba 3,2 aut. lankų teksto); 

                Edmundas Trumpa:

               - pakeistas žemėlapio apipavidalinimas – nauja apskričių spalvų schema, nauji gyvenviečių simboliai; pažymėta 15 neparašytų apskričių centrų. Kiekvienai iš 27 naujai aprašytų vietų iliustruoti surastas Karte des Deutschen Reichs, 1:100 000 (1888, 1889, 1893, 1902, 1904): Königlich Preußische Landesaufnahme žemėlapio fragmentas, pagal galimybes pridėta Google Maps Street View gatvės vaizdo (bent 1 km atstumu) nuoroda. Pakeistas svetainės aipavidalinimas, ištaisytos kai kurios klaidos.


IRPŽ III (2016) papildymai:

                Grasilda Blažienė:

                 - pridėti 50 vietų apibibūdinimai (Aleiniai, Alekskiemis, Aukštutiniai ir Žemutiniai Alkainiai, Alkainiai, Alknikiai, Apušvangis, Aukštagiriai, Avininkai, Bardava, Beržininkai, Bildava, Bildviečiai, Dinglaukiai, Drugėnai, Dumnava, Durbiai, Eitynai, Eitkūnai, Galdava, Gamzava, Gastos, Didysis ir Mažasis Gaudiškiemis, Gerviškėnai, Gudvaliai ir Naujieji Gudvaliai, Gunteiniai, Jaujėnai, Jakūnlaukiai, Karnytai, Klykiai, Kaukėnai, Kaverninkai, Klaukiniai, Klausyčiai, Kluošėnai, du Kobuilbūdžių kaimai, Kragava, Kropynos, Kukėnai, Kūlikiemis, Kumgarbiai, du Kupijeičių kaimai, Laugaliai, Laukė, Laukinikiai, Laukyčiai, Didieji Lenkininkai, Mažieji Lenkininkai, Auseiniai, iš viso 136 tūkst. ženklų arba 3,4 aut. lankų teksto); 

                Jolanta Gelumbeckaitė:

                - dviem – Jono Bretkūno ir Patroklo Velverio – biografjomis papildytas skyrelis Rytų Prūsijos asmenybės. Šio skyrelio tekstai inkorporuoti į atnaujinus Google žemėlapius; Cecilio Mortimerio Dacho verstas įvadas;

                Edmundas Trumpa:

                - perpiešti vietų ir asmenybių žemėlapiai – vietoj Flash technologiją naudojančių iMapBuilder žemėlapių programomis Google Earth Pro bei Google My Maps sukurtos su GPS susietos tikslios gyvenviečių taškų, jūros linijos, apygardų ir apskričių matricos, naudojančios HTML5 technologiją, nuo šiol atidaromos ir mobiliaisiais įrenginiais; atnaujinti ankstesnėse versijose nustoję veikti Karte des Deutschen Reichs, 1:100 000 (1888, 1889, 1893, 1902, 1904): Königlich Preußische Landesaufnahme žemėlapių fragmentai; Google Maps Street View (gatvės vaizdai) pridėti prie visų įmanomų vietų, kurios fotografuotos bent 1 km atstumu; sukurta nauja – supaprastinta – svetainės struktūra, nauji naršymo mygtukai.

 

IRPŽ II (2014) papildymai:

                - pirmajame IRPŽ leidime virš 160 Grasildos Blažienės aprašytų vietų sąrašas IRPŽ II papildytas dar 42 vietų apbibūdinimais. Dvi autorės pridėjusios virš 130 tūkst. ženklų arba 3,3 aut. lankų teksto. Grasildos Blažienės aprašytos šios Rytų Prūsijos vietos: Kaldeiniai, Kurviai, Karijeičiai, Kirsapė, Kratlava, Kudynai, Lauta, Lengnytai, Mikynai, Palabyčiai, Papélkiai, Parteiniai, Paserýčiai, Patuliai, Pilioniai, Pradavà, Rantavà, Regainiai, Ringelis, Serapė, Smedýčiai, Šlakalaukiai, Trausdýčiai, Trempaĩ, Trimpavà, Trintýčiai, Trintkaimis, Ūbininkai, Vilkėnai, Viskiautaĩ, Visrotas, Vykava. Veronikos Adamonytės aprašytos devynios gyvenvietės: Áislavyčiai, Bendìklaukiai, D. ir M. Drabnavà, Dulokaimis, Gaváičiai, Gaiteiniai, Graibavà, Gudenytė, Kadagynai;

                 -  naujai atvertas skyrelis Rytų Prūsijos asmenybės, kuriame aprašoma (aut. Jolanta Gelumbeckaitė) ir žemėlapyje atspindima dviejų XVI–XVII a. raštijos darbuotojų (Jono Bylaukio ir Mykolo Sapūno) gyvenimas ir veikla.

             - prie vietų aprašų kai kur pridėta nuorodų į Google Maps Street View žemėlapius, leidžiančius pasižvalgyti po aprašomas vietas  pagerintas meniu mygtukas Vietos, dabar padėsiantis greičiau pasiekti giliau paslėptus svetainės puslapius; imamas taisyti senajame IRPŽ dėl techninių priežasčių nustojęs veikti topografinių žemėlapių palyginimo įrankis (Flash žemėlapiai palaipsniui keičiami visų sistemų matomais animuotais GIF paveikslėliais) (Edmundas Trumpa).
.