horizontal menu css by Css3Menu.com

 

Projekto ir internetinio leidinio

INTERAKTYVUS RYTŲ PRŪSIJOS ŽEMĖLAPIS III
2016 m., ISBN 978-609-411-179-2   

autoriai:

prof. dr. HP. Grasilda Blažienė (Lietuvių kalbos institutas) –
projekto koordinatorė, 252 vietovių ir įvykių aprašai bei kiti tekstai, vietovardžių atitikmenų nustatymas, etimologijos

Veronika Adamonytė (Lietuvių kalbos institutas) –
9 vietovių aprašai, vietovardžių atitikmenų nustatymas, etimologijos, tekstų korektūra

prof. habil. dr.  Jolanta Gelubeckaitė (Institut für Empirische Sprachwissenschaft, Goethe-Universität Frankfurt am Main) –
projekto idėja, 4 žmonių gyvenimo aprašymai, įvado vertimas į vokiečių kalbą

doc. dr. Edmundas Trumpa (Latvijas Universitātes Lituānistikas centrs, LU HZF Baltu valodniecības katedra) –
įvadas, žemėlapio piešimas ir programavimas, koordinačių nustatymas, svetainės kūrimas

 

© Lietuvių kalbos institutas, Institut für Empirische Sprachwissenschaft, Goethe-Universität Frankfurt am Main, Latvijas Universitātes Lituānistikas centrs
Cituojant šios svetainės straipsnius, naudojantis žemėlapiais, jų dalimis ar sluoksniais (.kml/ .kmz laikmenomis), būtina nurodyti šią svetainę ir jos autorius

 Projektą remia:

                Kas naujo IRPŽ III (2016):

                Grasilda Blažienė:

                 - pridėti 50 vietų apibibūdinimai (Aleiniai, Alekskiemis, Aukštutiniai ir Žemutiniai Alkainiai, Alkainiai, Alknikiai, Apušvangis, Aukštagiriai, Avininkai, Bardava, Beržininkai, Bildava, Bildviečiai, Dinglaukiai, Drugėnai, Dumnava, Durbiai, Eitynai, Eitkūnai, Galdava, Gamzava, Gastos, Didysis ir Mažasis Gaudiškiemis, Gerviškėnai, Gudvaliai ir Naujieji Gudvaliai, Gunteiniai, Jaujėnai, Jakūnlaukiai, Karnytai, Klykiai, Kaukėnai, Kaverninkai, Klaukiniai, Klausyčiai, Kluošėnai, du Kobuilbūdžių kaimai, Kragava, Kropynos, Kukėnai, Kūlikiemis, Kumgarbiai, du Kupijeičių kaimai, Laugaliai, Laũkė, Laukinikiai, Laukyčiai, Didieji Lenkininkai, Mažieji Lenkininkai, Auseiniai, iš viso 136 tūkst. ženklų arba 3,4 aut. lankų teksto); 

                Jolanta Gelumbeckaitė:

                - dviem – Jono Bretkūno ir Patroklo Velverio – biografjomis papildytas skyrelis Rytų Prūsijos asmenybės. Šio skyrelio tekstai inkorporuoti į atnaujinus Google žemėlapius;

                Edmundas Trumpa:

                - perpiešti vietų ir asmenybių žemėlapiai – vietoj Flash technologiją naudojančių iMapBuilder žemėlapių programomis Google Earth Pro bei Google My Maps sukurtos su GPS susietos tikslios gyvenviečių taškų, jūros linijos, apygardų ir apskričių matricos, naudojančios HTML5 technologiją, nuo šiol atidaromos ir mobiliaisiais įrenginiais;

                - atnaujinti ankstesnėse versijose nustoję veikti Karte des Deutschen Reichs, 1:100 000 (1888, 1889, 1893, 1902, 1904): Königlich Preußische Landesaufnahme žemėlapių fragmentai.

                - Google Maps Street View (gatvės vaizdai) pridėti prie visų įmanomų vietų, kurios fotografuotos bent 1 km atstumu;

                - sukurta nauja – supaprastinta – svetainės struktūra, nauji naršymo mygtukai.

 

                IRPŽ II (2014) papildymai:

                - pirmajame IRPŽ leidime virš 160 Grasildos Blažienės aprašytų vietų sąrašas IRPŽ II papildytas dar 42 vietų apbibūdinimais (dvi autorės pridėjusios virš 130 tūkst. ženklų arba 3,3 aut. lankų teksto; Grasildos Blažienės aprašytos šios Rytų Prūsijos vietos: Kaldeiniai, Kurviai, Karijeičiai, Kirsapė, Kratlava, Kudynai, Lauta, Lengnytai, Mikynai, Palabyčiai, Papélkiai, Parteiniai, Paserýčiai, Patuliai, Pilioniai, Pradavà, Rantavà, Regainiai, Ringelis, Serapė, Smedýčiai, Šlakalaukiai, Trausdýčiai, Trempaĩ, Trimpavà, Trintýčiai, Trintkaimis, Ūbininkai, Vilkėnai, Viskiautaĩ, Visrotas, Vykava. Veronikos Adamonytės aprašytos devynios gyvenvietės: Áislavyčiai, Bendìklaukiai, D. ir M. Drabnavà, Dulokaimis, Gaváičiai, Gaiteiniai, Graibavà, Gudenytė, Kadagynai);

                -  naujai atvertas skyrelis Rytų Prūsijos asmenybės, kuriame aprašoma (aut. Jolanta Gelumbeckaitė) ir žemėlapyje atspindima dviejų XVI–XVII a. raštijos darbuotojų (Jono Bylaukio ir Mykolo Sapūno) gyvenimas ir veikla.

                - prie vietų aprašų kai kur pridėta nuorodų į Google Maps Street View žemėlapius, leidžiančius pasižvalgyti po aprašomas vietas (Edmundas Trumpa);

                - pagerintas meniu mygtukas Vietos, dabar padėsiantis greičiau pasiekti giliau paslėptus svetainės puslapius;

                - imamas taisyti senajame IRPŽ dėl techninių priežasčių nustojęs veikti topografinių žemėlapių palyginimo įrankis (Flash žemėlapiai palaipsniui keičiami visų sistemų matomais animuotais GIF paveikslėliais).