horizontal menu css by Css3Menu.com


Vietovardis lietuvių k.

Vietovardis vokiečių k.

Vietovardis rusų/ lenkų k.

apygarda
(1905 m. )

apskritis

koordinatės

Aislavyčiai

Eisselbitten

rus. Sirenevo

(Сиренево)

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.85974, 20.42190

Aleiniai

Alleinen

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.93200, 20.27754

Alekskiemis

Alexkehmen, nuo 1938 Alexbrück

rus. Rečki

(Речки)

Gumbinės

Stalupėnų

54.60412, 22.60402

Alenšteinas

Allenstein

lenk. Olsztyn

Alenšteino

Alenšteino miestas

53.77606, 20.47766

Alkainiai (Aukštutiniai)

Alkehnen (Ober)

rus. Morozovka

(Морозовка)

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.7906, 20.38961

Alkainiai (Žemutiniai)

Alkehnen (Unter)

rus. Morozovka

(Морозовка) dalis, dab. †

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.78649, 20.38467

Alkainiai

Alkehnen

Karaliaučiaus

Prūsų Ylavos

54.42939, 20.45471

Alknikiai

Alknicken

rus. Pribrežnoje

(Прибрежное), dab. † rus. Zaostrovje (Заостровье) pakraštyje

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.95240, 20.27947

Alnava

Allenau

rus. Porečje

(Поречье)

Karaliaučiaus

Frydlando

54.43101, 21.05015

Apšuvangis

Abschwangen

rus. Tišino

(Тишино)

Karaliaučiaus

Prūsų Ylavos

54.49965, 20.76024

Arisava

Arissau

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.83608, 20.17341

Arnava

Arnau

rus. Marjino

(Марьино),

dab. Rodniki

(Родники) dalis

Karaliaučiaus

Karaliaučiaus

54.70062, 20.66757

Arnava (Prūsų)

Arnau (Preußisch)

rus. Rodniki

(Родники)

Karaliaučiaus

Karaliaučiaus

54.71024, 20.66507

Asūnai

Assaunen

lenk. Asuny

Karaliaučiaus

Girdavos

54.31991, 21.38928

Ašlaukiai Auschlacken
rus. Aleksejevka
(Алексеевка)
Karaliaučiaus
Fišhauzeno
54.836321485616736, 20.342589431668845
Ašlaukiai  (Didieji) Groß Aszlacken, 1936 Aschlacken,  1938 Aßlacken
rus. Клеверное, dab. Da'lneje (Дальнее) dalis
Karaliaučiaus
Vėluvos
54.73207807545607, 21.42663241546979
Ašlaukiai  (Mažieji) Klein Aszlacken, 1938 Klein Aßlacken
rus. (Klenovoje) Кленовое, dab. † Karaliaučiaus Vėluvos 54.725042299999984, 21.428848999999992
Auka, Aukai
Augken
Karaliaučiaus
Vėluvos
54.616505100000005, 21.185881100000017

Aukštagiriai (kaimas)

Augstagirren

rus. Sosnovka

(Сосновка)

Karaliaučiaus

Karaliaučiaus

54.820703630189136, 21.342542354413148

Aukštagiriai, Buominė (bažnyčia) Augstagirren, Groß-Baum (Kirche)
 rus. Sosnovka

(Сосновка)
Karaliaučiaus
Karaliaučiaus
54.820703630189136, 21.342542354413148
Aukštuolyčiai
Auglitten
rus. Progress (Прогресс)
Karaliaučiaus
Frydlando
54.47688139999999, 21.124363799999983
Aukštupėnai
Augstupöhnen, nuo 1938 Uderhöhe
rus. Demidovo (Демидово)
Karaliaučiaus
Vėluvos
54.73736660000001, 21.015494799999995

Auseiniai

Hussehnen

rus. Pograničnoje

(Пограничное)

Karaliaučiaus

Prūsų Ylavos

54.41476, 20.44731

Aveidai
Aweiden
rus. Južnyj (Южный), dab. Kaliningrado m. dalis Karaliaučiaus Karaliaučiaus 54.66801790000002, 20.5193153
Aveikiai
Aweyken
rus. Sviridovo (Свиридово)
Karaliaučiaus Karaliaučiaus 54.79397100000003, 20.572726499999998

Avininkai

Aweningken, nuo 1938 Richtfelde (Gerwischken) dalis

rus. Tambovskoje

(Тамбовское), dab. †

Gumbinės

Gumbinės

54.54616, 22.09678

Baidryčiai

Beydritten

rus. Pervomaiskij
(Первомайский),
dab. Kaliningrado m. dalis

Karaliaučiaus

Karaliaučiaus

54.76372450000004, 20.501539500000007

Bakeliai
Backeln
rus. Kudrinka (Кудринка)
Karaliaučiaus
Fišhauzeno 54.857049500000024, 20.476058500000015
Balytė
Balieth
 rus. Pervomaiskij
(Первомайский),
dab. Kaliningrado m. dalis
Karaliaučiaus Karaliaučiaus 54.75372840000003, 20.5026828

Banava

Bohnau

rus. Zemlianičnoje

(Земляничное),

dab. †

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.79073, 20.05459

Banava (malūnas)
Bahnau-Mühle, Banauische Mühle, Mühle Bahnau
lenk. Banowski Młyn
Karaliaučiaus
Šventapilės
54.36681450000002, 20.002096400000003
Banava (Lenkų), Banava (Vokiečių)
Polnisch Bahnau. nuo XIX a. pirmosios pusės Deutsch Bahnau
rus. Baltijskoje (Балтийское)
Karaliaučiaus
Šventapilės
54.481058399999995, 19.902020300000007
Banava (Prūsų)
Preußisch Bahnau
rus. Zelenodol’skoje (Зеленодольское)
Karaliaučiaus
Šventapilės 54.45745770000003, 19.895251599999995

Bardava

Bardau

rus. Gordovo

(Гордово)

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.87618, 19.96081

Baršininkai
Barsnicken, Barsenicken

Karaliaučiaus
Fišhauzeno
54.77466830000003, 20.29343620000001

Barštynas

Bartenstein

lenk. Bartoszyce

Karaliaučiaus

Frydlando

54.25156, 20.80910

Batava (Prūsų)
Preußisch Battau
rus. Dobroje (Доброе)
Karaliaučiaus
Fišhauzeno
54.93292780000002, 20.222942800000013
Batava (Vokiečių) Deutsch Battau
rus. Bobrovka (Бобровка)
Karaliaučiaus
Fišhauzeno
54.9299936, 20.212128100000005
Bekarčiai (Dubkarčiai)
Bekarten
rus. Borovoje (Боровое)
Karaliaučiaus
Prūsų Ylavos
54.38081260000002, 20.7192468

Bendiklaukiai 

Bendiglauken, nuo 1938 Bendigsfelde

dab. rus. Sovietsk (Советск) dalis

Gumbinės

Tilžės

55.05019, 21.86652

Benkaimis
Bönkeim
rus. Iljušino (Ильюшино)
Karaliaučiaus
 Prūsų Ylavos
54.4887509, 20.730627499999997

Beržininkai

Bersnicken

rus.Jagodnoje

(Ягодное)

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.875468766167295, 20.019421613561235

Bėlaukiai
Behlacken
rus. Gruševka (Грушевка), dab. † Karaliaučiaus
Vėluvos
54.679701422997105, 20.909257977979266
Bigyčiai
Biegiethen
Karaliaučiaus
Fišhauzeno
54.92631590000001, 20.309484399999985

Bildava

Bledau

rus. Sosnovka

(Сосновка)

Karaliaučiaus

Karaliaučiaus

54.93718, 20.50899

Bildviečiai

Bilderwetschen, Bilderweitschen, nuo 1938 Bilderweiten

rus. Lugovoje

(Луговое)

Gumbinės

Stalupėnų

54.67247, 22.68675

Biskupninkai
Bieskobnicken
rus. Ochotnoje (Охотное)
Karaliaučiaus
Fišhauzeno
54.8896516, 19.99347110000001

Bysleida

Beisleiden

lenk. Bezledy

Karaliaučiaus

Prūsų Ylavos

54.32620, 20.72789

Bladija

Bladiau

rus. Piatidorožnoje

(Пятидорожное)

Karaliaučiaus

Šventapilės

54.50242149999999, 20.096935300000005

Darkiemis

Darkehmen, nuo 1938 Angerapp

rus. Oziorsk

(Озёрск)

Gumbinės

Darkiemio

554.40872, 22.01351

Dikšiai (Didieji)

Dexen (Groß)

rus. Nagornoje

(Нагорное)

Karaliaučiaus

Prūsų Ylavos

54.40155, 20.55051

Dikšiai (Mažieji)

Dexen (Klein)

rus. Furmanovo

(Фурманово),

dab. †

Karaliaučiaus

Prūsų Ylavos

54.39159, 20.54333

Dinglaukiai

Dinglauken, nuo 1938 Altdingelau

rus. Zadorožnoje

(Задорожное), dab. †

Gumbinės

Darkiemio

54.45839, 22.09070

Drabnava

(Didžioji)

Drebnau

(Groß)

rus. Zelionyj Gaj

(Зелёный Гай)

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.85241, 20.28432

Drabnava

(Mažoji)

Drebnau

(Klein)

rus. Moločnoje

(Молочное)

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.84343, 20.30108

Drugėnai, Drugainiai

Drugehnen

rus. Pereslavskoje

(Переславское)

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.81313, 20.27291

Dulokaimis

Dollkeim

rus. Kovrovо

(Коврово)

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.89960, 20.39946

Dumnava

Domnau

rus. Domnovo

(Домново)

Karaliaučiaus

Frydlando

54.42387, 20.83031

Durbiai, Durbinai

Dorben

rus. Gusevo

(Гусево), dab. †

Karaliaučiaus

Karaliaučiaus

54.92254, 20.57708

Eitynai

Eythienen

rus. Starorusskoje

(Старорусское)

Karaliaučiaus

Karaliaučiaus

54.91596, 20.69143

Eitkūnai

Eydtkuhnen, nuo 1938 Eydtkau

rus. Černyševskoje

(Чернышевское)

Gumbinės

Stalupėnų

54.63984, 22.73343

Ekričiai

Ekritten

rus. Vetrovo

(Ветрово),

dab. †

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.84629, 20.43565

Elbingas

Elbing

lenk. Elbląg

Dancigo

Elbingo

54.15859, 19.39542

Frydlandas

Friedland

rus. Pravdinsk

(Правдинск)

Karaliaučiaus

Frydlando

54.44713, 21.01721

Gaiteiniai

Goythenen

rus. Geroiskoje

(Геройское)

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.88103, 20.29775

Galdapė,

Guldapė

Goldap

lenk. Gołdap

Gumbinės

Galdapės

54.30512, 22.30247

Galdava

Gollau

rus. Poddubnoje

(Поддубное)

Karaliaučiaus

Karaliaučiaus

54.61757, 20.48768

Galgarbiai, Gailgarbiai

Gallgarben

rus. Maršal’skoje

(Маршальское)

Karaliaučiaus

Karaliaučiaus

54.87735, 20.73765

Galgarbiai, Gailgarbiai (dvaras)

Gallgarben

rus. Opuški

(Опушки)

Karaliaučiaus

Karaliaučiaus

54.90174, 20.76484

Galindžiai

Gallingen

lenk. Galiny

Karaliaučiaus

Frydlando

54.16087, 20.82695

Galindžiai

Gallingen

 lenk. Galiny

Karaliaučiaus

Prūsų Ylavos

54.38160, 20.40788

Galindžiai

Galinden

lenk. Ględy

Karaliaučiaus

Marungo

53.8749, 20.10625

Galingiai

Gallingen

rus. Lipovka

(Липовка)

Karaliaučiaus

Šventapilės

54.44702, 20.05768

 Galtgarbiai

Galtgarben

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.80816, 20.24317

Gamzava

Gamsau

rus. Podgornoje

(Подгорное)

Karaliaučiaus

Karaliaučiaus

54.73905, 20.73781

Gardvingiai

Gardwingen

rus. Panajevo

(Панаево),

dab. †

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.87954, 20.28462

Gastos

Gassen, nuo 1893 Heinrichswalde

rus. Slavsk

(Славск)

Gumbinės

Gastų

55.04674, 21.68729

Gaudikiai

Gaffken

rus. Parusnoje

(Парусное)

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.77287, 20.02242

Gaudiškiemis (Didysis)

Gaudischkehmen (Groß), nuo 1938 Großgauden

rus. Krasnopolianskoje

(Краснополянское) rus. Krasnopolianskoje

(Краснополянское)

Gumbinės

Gumbinės

54.60024, 21.96887

Gaudiškiemis (Mažasis)

Gaudischkehmen (Klein), nuo 1938 Kleingauden

rus. Zarubino

(Зарубино)x

Gumbinės

Gumbinės

54.58749, 21.97304

Gauladai, Gaulėdai

Gauleden

rus. Tumanovka

(Тумановка)

Karaliaučiaus

Vėluvos

54.63311, 20.93480

Gavaičiai

Gawaiten, nuo 1938 Herzogsrode

rus. Gavrilovo

(Гаврилово)

Gumbinės

Galdapės

54.39823, 22.23914

Gerkiai

Görken

rus. Dubrovka

(Дубровка)

Karaliaučiaus

Prūsų Ylavos

54.41501, 20.55136

Gerviškėnai, Gerviškiemiai

Gerwischkehmen, nuo 1938 Gerwen

rus. Prioziorskoje

(Приозёрское)

Gumbinės

Gumbinės

54.64036, 22.10468

Gesava

Jesau

rus. Južnyj

(Южный)

Karaliaučiaus

Prūsų Ylavos

54.54658, 20.59440

Gilija

Gilge

rus. Matrosovo
(Матросово)

Karaliaučiaus

Labguvos

55.01188, 21.23606

Girdava

Gerdauen

rus. Železnodorožnyj

(Железнодорожный)

Karaliaučiaus

Girdavos

54.36268, 21.30527

Girmava

Germau

rus. Russkoje

(Русское)

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.84239, 20.01155

Glabūnai

Globuhnen

netoli nuo rus. Medovoje

(Медовое) ribos

Karaliaučiaus

Prūsų Ylavos

54.53260, 20.38520

Glavotynai

Glauthienen

rus. Malinovka

(Малиновка), dab. †

Karaliaučiaus

Prūsų Ylavos

54.47815, 20.36543

Graibava

Greibau 

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.75967, 20.29719

Graibyčiai

Grebieten

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.82104, 19.98148

Griunhofas

Grünhoff

rus. Roščino

(Рощино)

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.90902, 20.36955

Gudenytė, Gudenyčiai

Godnicken

rus. Čechovo

(Чехово), dab. †

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.79543, 20.03588

Gudvaliai

Gudwallen

rus. L’vovskoje

(Львовское)

Gumbinės

Darkiemio

54.40251, 21.95676

Gudvaliai (Naujieji)

Gudwallen (Neu)

Gumbinės

Darkiemio

54.39233, 21.93548

Gumbinė

Gumbinnen

rus. Gusev

(Гусев)

Gumbinės

Gumbinės

54.59221, 22.20146

Gunteiniai

Gunthenen

rus. Privol’noje

(Привольное)

Karaliaučiaus

Karaliaučiaus

54.90622, 20.62488

Heiligenkroicas

Heiligenkreutz

rus. Krasnotorovka

(Красноторовка)

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.89537, 20.01849

Heilsbergas, Varmės Lidzbarkas

Heilsberg

lenk. Lidzbark Warmiński

Karaliaučiaus

Heilsbergo

54.12504, 20.58331

Įsrutis

Insterburg

rus. Černiachovsk

(Черняховск)

Gumbinės

Įsruties miestas

54.63809, 21.81135

Ylava, Yluva (Prūsų)

Eylau (Preußisch)

rus. Bagrationovsk

(Багратионовск)

Karaliaučiaus

Prūsų Ylavos

54.38640, 20.64021

Yliškiai, Iliškiai (Senieji)

Ilischken (Alt)

netoli nuo rus. Divnoje

(Дивное)

Karaliaučiaus

Vėluvos

54.68030, 21.38628

Yliškiai, Iliškiai (Naujieji)

 Ilischken (Neu)

rus. Bobrujskoje

(Бобруйское), dab. †

Karaliaučiaus

Vėluvos

54.68457, 21.40907

Ylnikai

Ihlnicken

rus. Sarajevo

(Сараево)

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.89337, 19.97215

Jaujėnai

Jaugehnen

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.88876, 20.30589

Jakūnlaukiai

Jouglauken

rus. Grušino

(Грушино), dab. †

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.82717, 20.08280

Judyčiai

Juditten

rus. Mendelejevo

(Менделеево),

dab. Kaliningrado m.

(Калининград) dalis

Karaliaučiaus

Karaliaučiaus

54.71571, 20.42534

Kadagynai

Kadgiehnen

rus. Prudy

(Пруды)

Karaliaučiaus

Labguvos

54.76977, 20.81220

Kaimė, Kaimis

Kaymen

rus. Zarečje

(Заречье)

Karaliaučiaus

Labguvos

54.78705, 20.88529

Kaimė, Kaimis  (bažnytkaimis)

Kaymen (Kirche)

rus. Trostniki

(Тростники) dalis

Karaliaučiaus

Labguvos

54.79876, 20.87851

Kaimkalniai

Keimkallen

rus. Krasnodonskoje

(Краснодонское)

Karaliaučiaus

Šventapilės

54.50040, 20.00153

Kaldeiniai

Kallen

rus. Cvetnoje

(Цветное)

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.77058, 20.08009

Kamstigalis

Kamstigall

rus. Sevastopolsk

(Севсастополск),

dab. Baltijsk

(Балтийск) m. dalis

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.64133, 19.95875

Kandyčiai

Kanditten

lenk. Kandyty

Karaliaučiaus

Prūsų Ylavos

54.31750, 20.37065

Kapurnai

Kaporn

rus. Spasskoje

(Спасское)

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.69829, 20.27745

Karaliaučius

Königsberg

rus. Kaliningrad

(Калининград)

Karaliaučiaus

Karaliaučiaus miestas

54.70641, 20.51205

Karbiai

Karben

rus. Prigorkino

(Пригоркино)

Karaliaučiaus

Šventapilės

54.47034, 19.89893

Karijeičiai Karjeičiai, Kareičiai

Korjeiten

netoli nuo rus. Putilovo

(Путилово)

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.80787, 20.01631

Karnytai

Kornieten

rus. Liublino

(Люблино) dalis

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.74747, 20.27956

Katniava (bažnytkaimis)

Kattenau

rus. Zavety

(Заветы),

dab. Furmanovka

(Фурмановка) dalis

Gumbinės

Stalupėnų

54.67093, 22.41761

Katniava (Naujoji)

Kattenau (Neu)

rus. Nežinskojе

(Нежинское)

Gumbinės

Stalupėnų

54.66072, 22.44601

Katniava (Senoji)

Kattenau (Alt), nuo 1929 Neu Trakehnen

rus. Furmanovka

(Фурмановка)

Gumbinės

Stalupėnų

54.66045, 22.41354

Kaukėnai

Kaukehnen, vėliau Kaukehmen, nuo 1938 Kuckerneese

rus. Jasnoje

(Ясное)

Gumbinės

Gastų

55.17504, 21.54608

Kauklaukiai

Kuglacken

rus. Kudriavcevo

(Кудрявцево)

Karaliaučiaus

Vėluvos

54.66010, 21.38157

Kaverninkai (kaimas)

Kawerningken, nuo 1938 Kawernicken

rus. Odesskoje (Одесское), dab. †

Karaliaučiaus

Vėluvos

54.69919, 21.33610

Kaverninkai (dvaras)

Kawerningken, nuo 1938 Kawernicken

rus. Odesskoje (Одесское), dab. †

Karaliaučiaus

Vėluvos

54.70807, 21.34915

Kiautai

Kiauten

rus. Lužki

(Лужки) ir

Muromskojе (Муромское)

kaimo dalis

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.89327, 20.51004

Kiautai

Kiauten, nuo 1938 Zellmühle


rus. Smirnovo (Смирново)

Gumbinės

Galdapės

54.41484, 22.30843

Kiautrýnai

Kiautrienen

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.85881, 20.24398

Kirpainiai

Kirpehnen

rus. Povarovka

(Поваровка)

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.83111, 20.01040

Kirsapė, Kirsapiai

Kirschappen

rus. Pridorožnoje

(Придорожное)

Karaliaučiaus

Karaliaučiaus

54.87103, 20.66612

Kirteiniai

Kirtigehnen

rus. Prigorodnyj

(Пригородный) pakraštys

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.92709, 20.16669

Kislenikiai

Kösnicken

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.88296, 20.25300

Klaukiniai, Klaukynė, Klaukinė

Klaukinnen

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.80352, 20.27972

Klausyčiai

Klausitten

rus. Mičiurino (Мичурино), dab. †

Karaliaučiaus

Šventapilės

54.47607, 20.33349

Klykiai

Klycken

rus. Kliukvennoje

(Клюквенное)

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.89040, 20.10724

Kluošėnai

Kloschenen

rus. Lukino

(Лукино)

Karaliaučiaus

Frydlando

54.46002, 21.02349

Kniautai

Knauten

rus. Prudki

(Прудки)

Karaliaučiaus

Prūsų Ylavos

54.46971, 20.65324

Kobuilbūdžiai

Kobbelbude

rus. Bobrovo

(Боброво)

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.72504, 20.12988

Kobuilbūdžiai

Kobbelbude

rus. Svetloje

(Светлое)

Karaliaučiaus

Karaliaučiaus

54.57077, 20.36895

Kragava

Kragau

rus. Prochladnoje

(Прохладное)

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.76904, 20.15393

Krañtas

Kranz

rus. Zelenogradsk

(Зеленоградск)

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.95936, 20.47577

Kratlava

Krattlau

rus. Syčiovo

(Сычёво)

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.83972, 20.03263

Kraupiškas, Kraũpiškis

Kraupischken, nuo 1938 Breitenstein

rus. Uljanovo

(Ульяново)

Gumbinės

Ragainės

54.82742, 22.08897

Krimýčiai

Kremitten

rus. Lozovoje

(Лозовое)

Karaliaučiaus

Vėluvos

54.65323, 20.95083

Kringyčiai

Kringitten

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.91601, 20.32324

Kriukai  (Didieji)

Krücken (Groß)

rus. Kamenka

(Каменка)

Karaliaučiaus

Prūsų Ylavos

54.44612, 20.45278

Kriukai (Mažieji)

Krücken (Klein)

rus. Kamenka

(Каменка)

Karaliaučiaus

Prūsų Ylavos

54.44715, 20.44791

Kroicburgas

Kreuzburg

rus. Slavskoje

(Славское)

Karaliaučiaus

Prūsų Ylavos

54.49774, 20.44102

Kropynos

Kropiens

rus. Gajevo

(Гаево)

Karaliaučiaus

Karaliaučiaus

54.85408, 20.80103

Kudynai

Koddien

netoli nuo rus. Gvardeisk (Гвардейск) ribos

Karaliaučiaus

Vėluvos

54.64575, 21.03623

Kujėnai

Kojehnen

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.82101, 20.15095

Kujkaimis

Kuikeim

rus. Bajevka

(Баевка)

Karaliaučiaus

Karaliaučiaus

54.82360, 20.76130

Kukėnai

Kukehnen

rus. Ladožskoje

(Ладожское)

Karaliaučiaus

Frydlando

54.47014, 21.04491

Kulikiemis

Kulligkehmen, nuo 1938 Ohldorf

rus. Lipovo

(Липово)

Gumbinės

Gumbinės

54.57296, 22.22562

Kùlmas

Kulm

lenk. Chełmno

Marienverderio

Kulmo

53.34920, 18.42284

Kumėnai

Kumehnen

rus. Kumačiovo

(Кумачёво)

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.82035, 20.21258

Kumgarbiai

Kumgarben

Kumgarben

Karaliaučiaus

Šventapilės

54.47044, 20.21657

Kupijeičiai

Kobjeiten

rus. Sel’skij (Сельский), dab. rus. Svetlogorsk (Светлогорск) dalis

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.93649, 20.17226

Kupijeičiai

Kobjeiten

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.79533, 20.16355

Kuršiai (Didieji)

Kuhren (Groß)

rus. Primorje

(Приморье)x

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.94275, 20.03569

Kuršiai (Mažieji)

Kuhren (Klein)

rus. Filino

(Филино)

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.94830, 20.01450

Kuršiai (Naujieji)

Neukuhren

rus. Pionierskij

(Пионерский)

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.95360, 20.22687

Kurviai

Korben

rus. Krasnoflotskoje

(Краснофлотское)

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.87959, 20.51691

Kvedenava

Quednau

rus. Severnaja Gora

(Северная Гора),

dab. Kaliningrado m.

(Калининград) dalis

Karaliaučiaus

Karaliaučiaus

54.75736, 20.54333

LabagynasLabagienen,
nuo 1938 Haffwinkel
rus. Zalivino
(Заливино)
KaraliaučiausLabguvos54.89384, 21.06660
LabalaukisLablackenrus. Nikitovka
(Никитовка)
KaraliaučiausLabguvos54.86227, 20.93526
LabalaukisGuttenfeldlenk. Dobrzynka

Karaliaučiaus

Prūsų Ylavos

54.28895, 20.29535

Labėnai (Didieji)

Labehnen (Groß)

rus. Sosnovka

(Сосновка), dab. †

Karaliaučiaus

Prūsų Ylavos

54.47037, 20.38798

Labėnai (Mažieji)

Labehnen (Klein)

† netoli nuo rus. Sosnovka

(Сосновка) ribos

Karaliaučiaus

Prūsų Ylavos

54.47028, 20.39969

Labguvà

Labiau

rus. Polessk
(Полесск)

Karaliaučiaus

Labguvos

54.86226, 21.11092

Labyčiai

Lobitten

rus. Lugovskojе

(Луговское)

Karaliaučiaus

Karaliaučiaus

54.90867, 20.59154

Lablaukis Lablackrus. Liublino
(Люблино)

Karaliaučiaus

Girdavos

54.42054, 21.37892

Labota

Laptau

rus. Muromskoje

(Муромское)

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.89613, 20.49645

Lagagarbis

Laggarben

lenk. Garbno

Karaliaučiaus

Girdavos

54.28863, 21.18514

Laidkaimis,  Laitkaimis
Leidtkeimrus. Bol’šakovo
(Боьлшаково)

Karaliaučiaus

Prūsų Ylavos54.42962, 20.64779
Laidkaimis,  Laitkaimis
(Didysis)
Groß Ladtkeimrus. Jasnovka
(Ясновка), dab.
KaraliaučiausFišhauzeno54.85077, 20.20896
Laidkaimis,  Laitkaimis
(Mažasis)
Klein LadtkeimKaraliaučiausFišhauzeno54.86475, 20.19737
Laidžiai
(Didieji)
Groß Legdenrus. Dobroje
(Доброе)
KaraliaučiausKaraliaučiaus54.75041, 20.75085
Laidžiai
(Mažieji)
Klein Legdenrus. Dobroje
(Доброе)
KaraliaučiausKaraliaučiaus54.74904, 20.75909
Laidžiai
(Senieji)
Alt Legden KaraliaučiausŠventapilės54.47526, 20.26011
Laidžiai
(Naujieji)
Neu Legden KaraliaučiausŠventapilės54.47507, 20.27071
Laigainiai Legehnenrus. Turgenevo
(Тургенево), nuo 1993
Barsukovka
(Барсуковка)
dalis

Karaliaučiaus

Prūsų Ylavos

54.82097, 20.88190
Laigainiai Legehnenrus. Popovka
(Поповка)

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.73724, 19.97897

Laigýčiai  (Didieji)

Legitten (Groß)

rus. Turgenevo

(Тургенево)

Karaliaučiaus

Labguvos

54.84362, 21.02420

Laigýčiai (dvaras)

Legitten (Adlig)

rus. Turgenevo

(Тургенево) dalis, dab. †

Karaliaučiaus

Labguvos

54.83142, 21.02742

Laisūnai Leysuhnenrus. Ščiukinо
(Щукино)
KaraliaučiausŠventapilės54.47111, 19.84733
LampašiaiLampaschrus. Nadeždino
(Надеждино)

Karaliaučiaus

Prūsų Ylavos

54.40224, 20.71043

Landsbergаs

Landsberg

lenk. Górowo Iławeckie

Karaliaučiaus

Prūsų Ylavos

54.28409, 20.49268

Langeiniai Langehnen

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.88030, 20.33677
Lankainis, LankainiaiLandkeim

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.73938, 20.34539
Lankė Lanckrus. Iljičiovka
(Ильичевка)

Karaliaučiaus

Šventapilės

54.49880, 20.15253

Lapsava

Lapsau

rus. Zaoziorjе

(Заозёрье)

Karaliaučiaus

Karaliaučiaus

4.71188, 20.62297

Lapšynai, Lapsynai, Lopsynai Lopsienenrus. Rogačiovo
(Рогачево)

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.87795, 20.18274

Lasenikai

Lesnicken

rus. Rakušino

(Ракушино), dab. †

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.84084, 19.95543

Lateiniai, Letėnai Lethenenrus. Urožajnoje
(Урожайное)

Karaliaučiaus

Labguvos

54.82520, 20.82108

Laugaliai

Laugallen, 1938 Heubude

rus. Bugry

(Бугры), dab. †

Gumbinės

Gumbinės

54.64148, 22.06382

Laukė

Lauck

rus. Muškino
(Мушкино) dalis, dab. †

Karaliaučiaus

Šventapilės

54.56531, 20.30776

Laukinikiai

Lauknicken

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.91282, 20.27124

Laũkiška

Laukischken

rus. Saranskojе

(Саранское)

Karaliaučiaus

Labguvos

54.82892, 21.23741

Laukyčiai

Laukitten

rus. Bol’šedorožnoje
(Большедорожное)

Karaliaučiaus

Šventapilės

54.54092, 20.19709

Laukstyčiai

Lochstädt

rus. Pavlovo (Павлово)

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.70825, 19.95328

Lauta, Lautė

Lauth

rus. Bol’šoje Isakovo

(Большое Исаково)

Karaliaučiaus

Karaliaučiaus

54.71720, 20.59961

Lautkaimis

Lautkeim

rus. Trostniki

(Тростники) dalis

Karaliaučiaus

Labguvos

54.79850, 20.87558

Lazdynėliai

Lasdinehlen, nuo 1938 Gut zu Altkrug

rus. Mičiurinorus. Mičiurino

(Мичурино)

Gumbinės

Pilkalnio

54.91317, 22.61817

Legýčiai

Legitten

rus. Pobedino
(Победино)

Karaliaučiaus

Karaliaučiaus

54.72085, 20.75841

Leipiai Leipenrus. Nikol‘skoje
(Никольское)

Karaliaučiaus

Vėluvos

54.68272, 21.16100
Lengnytai

Lengnieten

rus. Ščorsovo (Щорсово), dab. †

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.84974, 20.05387 

Lenkininkai, Lankininkai Lengkeningken,
nuo 1939  Georgenhorst
 rus. Černiachovsk
(Черняховск) dalis

Gumbinės

Įsruties

54.64387, 21.83223

Lenkininkai (Didieji)

Lenkeningken (Groß), nuo 1938 Grosslenkenau

rus. Lesnoje
(Лесное)

Gumbinės

Ragainės

55.01445, 22.19975

Lenkininkai (Mažieji)

Lenkeningken (Klein), nuo 1938 Kleinlenkenau

rus. Kustovo
(Кустово)

Gumbinės

Ragainės

55.01195, 22.17490

Liepa Lieprus. Oktiabr‘skoje
(Октябрьское),
 dab. Kaliningrado m.
(Калининград) dalis

Karaliaučiaus

Karaliaučiaus

54.70109, 20.56524
Likutijeiniai Lokehnenrus. Jabločkino
(Яблочкино)

Karaliaučiaus

Šventapilės

54.53603, 20.09969
Linkėnai, Linkainiai Linkehnenrus. Vesiolyj
(Веселый)
KaraliaučiausVėluvos54.63764, 20.95096
LiškavаLischkaurus. Jastrebki
(Ястребки), dab. †
KaraliaučiausVėluvos54.70431, 21.09010
Lygsėdžiai Lixeidenrus. Obuchovo
(Обухово)

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.91553, 20.22503

Lopėnai (turėtų būti Leipainiai)

Loppöhnen

rus. Rybnoje
(Рыбное)

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.95162, 20.18956

Luksneiniai Lokehnen

Karaliaučiaus

Šventapilės

54.45741, 20.17265
Lūšiai, Luisiai Loschenrus. Lavrovo
(Лаврово), dab. †

Karaliaučiaus

Prūsų Ylavos

54.36995, 20.76463

Manitavà

Mantau

rus. Jastrebki (Ястребки), dab. †

Karaliaučiaus

Karaliaučiaus

54.74736, 20.71196

Margiai (turėtų būti Mergiai)

Margen

rus. Žukovskoje
(Жуковское), dab. †

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.69204, 20.31959

Marýčiai

Moritten

rus. Oktiabr’skoje
(Октябрьское),

dab. †

Karaliaučiaus

Prūsų Ylavos

54.45476, 20.42117

Marùngas

Mohrungen

lenk. Morąg

Karaliaučiaus

Marungo

53.91186, 19.92811

Maudýčiai

Moditten

rus. Aleksandra Kosmodemjanskovo

(Александра Космодемьянского)

Karaliaučiaus

Karaliaučiaus

54.72858, 20.35697

Medenavà, Medinavà (Didžioji)

Medenau (Groß)

rus. Logvino

(Логвино)

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.76394, 20.21005

Medenavà, Medinavà (Mažoji)

Medenau (Klein)

Medenau (Klein)

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.77409, 20.17859

Mikynai

Mükühnen

rus. Nekrasovo

(Некрасово)

Karaliaučiaus

Šventapilės

54.52902, 20.05620

Moleiniai

Mollehnen

rus. Kaštanovka

(Каштановка)

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.86865, 20.49718

Muldžiai

Muldszen, nuo 1936 Muldschen, nuo 1938 Mulden

rus. Perevalovo

(Перевалово)

Karaliaučiaus

Girdavos

54.49916, 21.42278

Musėnai

Mossehnen

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.77200, 20.16738

Narkyčiai, Norkitai

Norkitten

Norkitten

Gumbinės

Įsruties

54.62661, 21.52099

Nastreiniai

Nastrehnen

rus. Kamyšinka

(Камышинка), dab. †

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.80538, 20.19781

Naunynai

Naunienen

rus. Beriozovka

(Берёзовка) išnykusi dalis

Karaliaučiaus

Prūsų Ylavos

54.43888, 20.69596

Naunynai

Neuendorf

rus. Kruglovka

(Кругловка)

Karaliaučiaus

Vėluvos

54.69236, 21.04845

Nódimstė

Nodems

rus. Okuniovo

(Окунёво), dab. †

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.81722, 19.97031

Noihauzenas

Neuhausen

rus. Gurjevsk

(Гурьевск)

Karaliaučiaus

Karaliaučiaus

54.77579, 20.62381

Nórdenburgas

Nordenburg

rus. Krylovo

(Крылово)

Karaliaučiaus

Girdavos

54.32908, 21.55912

Norgavà, Norjavà

Norgau

rus. Medvedevo

(Медведево)

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.80707, 20.11543

Norgavà, Norjavà (Mažoji)

Norgau (Klein)

rus. Ramenskoje (Раменское), dab. †

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.79787, 20.13212

Nortikiai

Nortycken

rus. Gorbatovka

(Горбатовка)

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.92123, 20.15920

Pabėtai, Pabėčiai

Pobethen

rus. Romanovo

(Романово)

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.89609, 20.27495

Pagarblaukiai

Pogarblauken, nuo 1938 Pogarben

rus. Sosnovka

(Сосновка) pakraštys

Karaliaučiaus

Labguvos

54.83407, 21.34551

Palabyčiai

Pollwitten

rus. Rovnoje

(Ровное), dab. †

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.74685, 20.23664

Palvininkai

Palmnicken

rus. Jantarnyj

(Янтарный)

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.86608, 19.93888

Papelkiai

(dvaras)

Popelken

(Adlig)

rus. Cholmy

(Холмы)

Karaliaučiaus

Vėluvos

54.67977, 20.88943

Parteiniai

Partheinen

rus. Moskovskoje

(Московское)

Karaliaučiaus

Šventapilės

54.52517, 20.04453

Paserýčiai

Poßritten

rus. Davydovka (Давыдовка), dab. †

Karaliaučiaus

Labguvos

54.81912, 20.99573

Patuliai

Patullen, Groß Waldeck

rus. Osokino

(Осокино)

Karaliaučiaus

Prūsų Ylavos

54.47569, 20.77914

Patuliai

Patullen, Klein Waldeck

rus. Novosiolki

(Новосёлки)

Karaliaučiaus

Prūsų Ylavos

54.47067, 20.75639

Patuliai

Patullen, Neu Waldeck

rus. Kaštanovo

(Каштаново) dalis

Karaliaučiaus

Prūsų Ylavos

54.49505, 20.79241

Peisė

Peyse

rus. Komsomol’skij

(Комсомольский)

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.65855, 20.10961

Perkuikiai

Perkuiken

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.82343, 20.44179

Perkuikiai

Perkuiken

rus. Solncevo

(Солнцево), dab. †

Karaliaučiaus

Prūsų Ylavos

54.44538, 20.65159

Perkuikiai

Perkuiken

rus. Nachimovo

(Нахимово) dalis

Karaliaučiaus

Vėluvos

54.78689, 21.06350

Perkuikiai

 Perkuiken, Perkau

lenk. Parkoszewo

Karaliaučiaus

Frydlando

54.34291, 20.85453

Piliava

Pillau

rus. Baltijsk

(Балтийск)

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.65492, 19.91049

Pilkainys, Pilkainis, Pilkalnė

Pillkallen, nuo 1938 Schloßberg

rus. Dobrovolsk

(Добровольск)

Gumbinės

Pilkalnio

54.77025, 22.50442

Piloniai, Pilonai

Pelohnen

rus. Vyborgskoje

(Выборгское), dab. †

Karaliaučiaus

Vėluvos

54.63960, 21.16408

Pilupėnai

Pillupöhnen, nuo 1938 Schloßbach

rus. Nevskoje

(Невское)

Gumbinės

Stalupėnų

54.51112, 22.65629

Piniava

Pinnau

rus. Zelenovo

(Зеленово), dab. †

Karaliaučiaus

Šventapilės

54.63240, 20.32148

Piniava

Pinnau

rus. Znamensk (Знаменск) miesto dalis

Karaliaučiaus

Vėluvos

54.61250, 21.22322

Plýviškė, Plibiškė, Plyviškiai

Pliebischken, Plibischken

rus. Gluškovo

(Глушково)

Karaliaučiaus

Vėluvos

54.65784, 21.42615

Pokarbiai, Pakarviai

Pokarben

Karaliaučiaus

Šventapilės

54.61286, 20.30231

Pradava

Praddau

rus. Solnečnoje

(Солнечное)

Karaliaučiaus

Karaliaučiaus

54.70697, 20.70558

Punava, Ponava (Didžioji)

Ponnau (Groß)

rus. Krasnooktiabr’skoje

(Краснооктябрьское)

Karaliaučiaus

Vėluvos

54.68168, 21.48970

Punava, Ponava (Mažoji)

Ponnau (Klein)

rus. Krasnooktiabr’skoje

(Краснооктябрьское)

Karaliaučiaus

Vėluvos

54.67709, 21.49506

Pūstlaukiai (Senieji), Pūstlaukis

(Senasis)

Pustlauken (Alt), nuo 1938 Hallenau

rus. Lugovoje

(Луговое), dab. †

Karaliaučiaus

Labguvos

54.82270, 21.17416

Pūstlaukiai (Naujieji), Pūstlaukis

(Naujasis)

Pustlauken (Neu), nuo 1938 Hallenau

rus. Lugovoje

(Луговое), dab. †

Karaliaučiaus

Labguvos

54.82951, 21.17723

Ragainė

Ragnit

rus. Neman

(Неман)

Gumbinės

Ragainės

55.03936, 22.03012

Rantava

Rantau

rus. Zaostrovje

(Заостровье)

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.95043, 20.25639

Rasytė

Rossitten

rus. Rybačij

(Рыбачий)

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

55.15294, 20.85529

Regainiai

Regehnen

rus. Dubrovka

(Дубровка)

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.88636, 20.20732

Rinava

Rinau

rus. Čaikino

(Чайкино)

Karaliaučiaus

Karaliaučiaus

54.85884, 20.79060

Ringelis

Ringels

rus. Iskrovo

(Искрово)

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.87923, 20.43037

Rodeliai

Rodehlen

lenk. Rodele

Karaliaučiaus

Rastenburgo

54.18551, 21.37414

Romainis

Romehnen

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.85626, 20.07358

Romava

Romau

rus. Rovnoje

(Ровное)

Karaliaučiaus

Vėluvos

54.61499, 21.08969

Romintà

(Didžioji)

Rominten (Groß), nuo 1938 Hardteck

rus. Krasnolesje

(Краснолесье)

Gumbinės

Galdapės

54.39409, 22.37836

Romintà

(Mažoji)

Rominten (Klein), nuo 1938 Kleinhardteck

Gumbinės

Galdapės

54.38761, 22.34783

Rudavà

Rudau

rus. Melnikovo

(Мельниково)

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.87218, 20.46043

Rudlaukiai (Didieji)

Rudlauken (Groß), nuo 1938 Rotenfeld

rus. Petino

(Петино)

Karaliaučiaus

Labguvos

54.82461, 21.28106

Rudlaukiai (Mažieji)

Rudlauken (Klein), nuo 1929 Jorksdorf dalis

rus. Petino

(Петино)

Karaliaučiaus

Labguvos

54.83475, 21.27566

Rudlaukiai

Rudlauken (bei Mehlauken), nuo 1938 Göbelshof

Karaliaučiaus

Labguvos

54.78045, 21.56868

Rudlaukiai

Rüdlauken, nuo 1938 Rothöfen

rus. Družnoje

(Дружное)

Karaliaučiaus

Labguvos

54.87704, 21.05936

Rukelkaimis

Rockeln

lenk. Rogielkajmy

Karaliaučiaus

Frydlando

54.33585, 20.94918

Rukelkaimis

Rockelkeim

rus. Uljanovka

(Ульяновка), dab. †

Karaliaučiaus

Vėluvos

54.55340, 21.21616

Rūsiai, Raušiai

Rauschen

rus. Svetlogorsk

(Светлогорск)

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.94080, 20.16264

Rūsininkai

Rauschninken

rus. Jablonovka

(Яблоновка) pakraštys

Karaliaučiaus

Vėluvos

54.70424, 20.92429

Serapė

Sеerappen

rus. Liublino

(Люблино)

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.74857, 20.29629

Skirava (Didžioji) ir (bažnyčia)

Schirrau (Groß), (Kirche)

rus. Dal’neje

(Дальнее)

Karaliaučiaus

Vėluvos

54.73278, 21.45863
ir
54.73068, 21.46021

Skirava (Mažoji)- Druskiai

Schirrau (Klein)- Drusken

rus. Surikovo

(Суриково)- Bykovskoje (Быковское), dab. išnykusi Dal’neje

(Дальнее) dalis

Karaliaučiaus

Vėluvos

54.72716, 21.43818
ir
54.73754, 21.43183

Skirava (Naujoji)

Schirrau (Neu)

rus. Kavkazskoje

(Кавказское), dab. išnykusi Dal’neje

(Дальнее) dalis

Karaliaučiaus

Vėluvos

54.74443, 21.44194

Smedyčiai

(Didieji)

Schmoditten (Groß)

rus. Riabinovka

(Рябиновка)

Karaliaučiaus

Prūsų Ylavos

54.41941, 20.64926

Smedyčiai

(Mažieji)

Schmoditten (Klein)

rus. Riabinovka

(Рябиновка)

Karaliaučiaus

Prūsų Ylavos

54.41606, 20.66116

Stalupėnai

Stallupöhnen, nuo 1938 Ebenrode

rus. Nesterov

(Нестеров)

Gumbinės

Stalupėnų

54.63276, 22.56800

Šakaulaukiai

Schakaulack

rus. Malaja Lipovka

(Малая Липовка), dab. †

Karaliaučiaus

Labguvos

54.81883, 21.06827

Šarkuva

Sarkau

rus. Lesnoj

(Лесной)

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

55.01003, 20.61568

Šilkaimis

Sielkeim

rus. Veselovka

(Веселовка)

Karaliaučiaus

Labguvos

54.76716, 20.89757

Šipapilė

Schippenbeil

lenk. Sępopol

Karaliaučiaus

Frydlando

54.27213, 21.01283

Šlakalaukiai

Schlakalken

rus. Chutor Petuchova

(Хутор Петухова), dab. †

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.92314, 20.23776

Šunkaimis

Sonnigkeim

rus. Sazanovka

(Сазановка)

Karaliaučiaus

Karaliaučiaus

54.74463, 20.68280

Šventapilė

Heiligenbeil

rus. Mamonovo

(Мамоново),

lenk. Święta Siekierka,

Świętomiejsce

Karaliaučiaus

Šventapilės

54.46003, 19.93947

Tamava, Tamoviškiai

Tammowischken, nuo 1938 Tammau

rus. Timofejevka

(Тимофеевка)

Gumbinės

Įsruties

54.64411, 21.89265

Tenkytai, Tenkyčiai

Tenkitten

rus. Liotnoje

(Лётное)

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.73288, 19.96201

Tenkytai, Tenkyčiai

Tenkitten, Tenkieten

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.93070, 20.24110

Tepliuvà, Tepliavà

Tapiau

rus. Gvardejsk

(Гвардейск)

Karaliaučiaus

Vėluvos

54.64779, 21.07015

Tilžė

Tilsit

rus. Sovietsk

(Советск)

Gumbinės

Tilžės miestas

55.08140, 21.90803

Tirškaimis (Didysis)

Dirschkeim (Groß)

rus. Donskoje

(Донское)

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.93646, 19.96578

Tirškaimis (Mažasis)

 Dirschkeim (Klein)

 rus. Dvoriki

(Дворики)

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.86521, 20.08455

Tyravà (Prūsų)

Thierau (Preußisch)

rus. Panfilovo

(Панфилово), dab. †

Karaliaučiaus

Šventapilės

54.45249, 20.09223

Tyravà (Vokiečių)

 Thierau (Deutsch)

rus. Ivancovo

(Иванцово), dab. †

Karaliaučiaus

Šventapilės

54.42366, 20.08719

Tolminkiemis

Tollmingkehmen, nuo 1938 Tollmingen

rus. Čistyje Prudy

(Чистые Пруды)

Gumbinės

Galdapės

54.45580, 22.43331

Toravà, Tarava

Tharau

rus. Vladimirovo

(Владимирово)

Karaliaučiaus

Prūsų Ylavos

54.55933, 20.53280

Torunė

Thorn

lenk. Toruń

Marienverderio

Torunės miestas

53.00940, 18.61065

Trausdýčiai, Trausdytai

Trausitten  

rus. Gurjevsk

(Гурьевск) dalis

Karaliaučiaus

Karaliaučiaus

54.79079, 20.63473

Trempai

Trempen

rus. Novostrojevo

(Новостроево)

Gumbinės

Darkiemio

54.44332, 21.83713

Trimavà

Trimmau

rus. Novoje

(Новое), dab. †

Karaliaučiaus

Vėluvos

54.49134, 21.17606

Trimpava

Trömpau

rus. Lazovskoje

(Лазовское)

Karaliaučiaus

Karaliaučiaus

54.84768, 20.63344

Trintyčiai

Trentitten

rus. Zajcevo

(Зайцево)

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.86649, 20.52336

Trintkaimis

Trinkheim

rus. Vysokoje

(Высокое), dab. †

Karaliaučiaus

Prūsų Ylavos

54.53858, 20.67114

Tropyčiai

Tropitten

rus. Vladimirovka (Владимировка) dalis

Karaliaučiaus

Karaliaučiaus

54.75262, 20.62272

Trutnavà

Trutenau

rus. Medvedevka

(Медведевка)

Karaliaučiaus

Karaliaučiaus

54.80767, 20.53629

Ungurà

Angerburg

lenk. Węgobork,

Węgorzewo

Gumbinės

Unguros

54.21029, 21.74165

Ūbininkai

(Didieji)

Hubnicken (Groß)

rus. Siniavino

(Синявино)

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.89585, 19.94242

Ūbininkai

(Mažieji)

Hubnicken (Klein)

rus. Klenovoje

(Клeновоe)

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.88550, 19.97073

Vaigava

Wogau

rus. Lermontovo

(Лермонтово)

Karaliaučiaus

Prūsų Ylavos

54.44974, 20.57924

Valdava

Waldau

rus. Nizovje

(Низовье)

Karaliaučiaus

Karaliaučiaus

54.70063, 20.74244

Vargiai

Wargen

rus. Kotelnikovo

(Котельниково)

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.76155, 20.34534

Varnikai

Warnicken

rus. Lesnoje

(Лесное)

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.94429, 20.07871

Varnikaimis

Warnikam

† (dabartiniams naujiesiems statiniams pavadinimas nenurodytas)

Karaliaučiaus

Šventapilės

54.52020, 20.13921

Vazgava

Wosegau

rus. Višniovoje

(Вишнёвое)

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.94510, 20.47044

Vėluva

Wehlau

rus. Znamensk

(Знаменск)

Karaliaučiaus

Vėluvos

54.61823, 21.23153

Vikiava

Wickiau

rus. Klincovka

(Клинцовка)

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.93009, 20.45825

Vykava

Wiekau

rus. Chrustal’noje

(Хрустальное)

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.79578, 20.27333

Vilkėnai

Willkühnen

rus. Golovenskoje

(Головенское)

Karaliaučiaus

Karaliaučiaus

54.71145, 20.86141

Viskiautai

Wiskiauten

rus. Mochovoje

(Моховое)

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.92809, 20.47783

Visrotas

Wischrodt

rus. Krylovka

(Крыловка)

Karaliaučiaus

Fišhauzeno

54.74007, 20.04846

Žintai

Zinten

rus. Kornevo

(Корнево)

Karaliaučiaus

Šventapilės

54.44762, 20.29031

Žiokai (bažnytkaimis)

 Schaaken (Kirche)

rus. Žemčiužnoje

(Жемчужное)

Karaliaučiaus

Karaliaučiaus

54.89491, 20.68662

Žiokų Liska

Schaaken (Liska)

rus. Nekrasovo

(Некрасово) dalis

Karaliaučiaus

Karaliaučiaus

54.90265, 20.67490

Žiokai (Naujieji)

Schaaken (Neu)

rus. Nekrasovo

(Некрасово) dalis

Karaliaučiaus

Karaliaučiaus

54.90614, 20.66996