horizontal menu css by Css3Menu.com
1576 m. Prūsijos kunigaikštystės sienos (pagal C. Hennebergerio  žemėlapį "Tabula Prussiae"). 
Panašaus sienų išsidėstymo būta 1466-1772 m
.


1815 m. Prūsijos karalystės sienos, nusistovėjusios po 1815 m. Vienos kongreso.
Po 1871 m. Rytų Prūsijos provincija tapo sudėtine Vokietijos imperijos  dalimi.
Sienos išsilaikė iki I Pasaulinio karo pabaigos.1923 m. Rytų Prūsijos teritorija po 1919 m. Versalio taikos sutarties ir
po Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 1923 m.1990 m. Baigiantis II Pasaulinio karui (1945) Rytų Prūsijos teritorija padalinta 
SSRS (Kaliningrado sritis) ir Lenkijos Liaudies Respublikai
(dab. Lenkijos Respublika, Varmės Mozūrų vaivadija).
Žemėlapyje parodyta 1990 m. padėtis atsikūrus Lietuvos Respublikai.
Kaliningrado sritis priklauso Rusijos Federacijai.

.